Księgowość

OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

 

Szanowni Państwo,
Tylko dla naszych klientów oferujemy usługi z zakresu finansów, księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej, realizowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W dziale księgowym pracują specjaliści z wykształceniem ekonomicznym w zakresie finansów i rachunkowości oraz długim doświadczeniem zawodowym. To oni tworzą rozwiązania i narzędzia wspierające działalność naszych Klientów w obszarze finansów i księgowości, a w swojej pracy na co dzień służą im pomocą i na bieżąco udzielają informacji.

Wykorzystujemy jeden z najbardziej znanych na rynku programów finansowo-księgowych, co gwarantuje bezpieczeństwo informatyczne.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będące ochroną dla klienta w ramach prowadzonej przez nas działalności księgowej.

Prowadzimy księgowość małym, średnim przedsiębiorstwom, rozliczającym się na podstawie pełnej księgowości (księgi handlowe) jak również książki przychodów i rozchodów czy ryczałtu.

Gwarantujemy Państwu wysoką jakość obsługi z zachowaniem dyskrecji i lojalności.

Przygotowaliśmy konkurencyjną cenowo ofertę, z gwarancją usług na najwyższym poziomie. Nasza polityka cenowa zakłada pełną przejrzystość w zakresie rozliczeń finansowych z Klientami.

Oferta cenowa (netto) naszych usług:

- księgi handlowe (pełna księgowość)  od 200 zł
- książka przychodów i rozchodów  od 80 zł
- ryczałt – od 50 zł
- kadry płace – od 20 zł za osobę

Ceny usług uzależnione są od:

- stopnia złożoności działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta
- liczby pracowników lub/i osób współpracujących z Klientem na podstawie umów cywilnoprawnych
- rodzaju prowadzonych ksiąg
- ilości dokumentów księgowych

 

PRODUKTY I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ

Usługi księgowe
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
- Sporządzanie sprawozdań finansowych, (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych)
- Zestawianie zmian w kapitale własnym, sprawozdania z działalności jednostki, inne raporty finansowe
- Sporządzanie i składanie deklaracji VAT, CIT, PIT

Obsługi kadrowo-płacowe
- Rejestracja podmiotu i pracowników w ZUS, US
- Przygotowywanie listy płac
- Przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy
- Sporządzanie i składanie deklaracji ZUS, PIT
- Prowadzenie akt osobowych pracowników

Usługi dodatkowe

Oferujemy także obsługę prawną przy zakładaniu podmiotów gospodarczych i rejestracji w KRS oraz zmiany rejestracyjne.

Współpracujemy z kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.