Rejestracja firmy

 

USŁUGI REJESTRACYJNE

 

ZAKRES USŁUG REJESTRACYJNYCH

 

- PAKIET PEŁNEJ REJESTRACJI SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

1. Sporządzenie projektu umowy spółki
2. Organizacja aktu podpisania umowy spółki u notariusza 
3. Przygotowanie oświadczeń - załączników do wniosku KRS-W3
4. Uzupełnienie wniosku
5. Przygotowanie ścieżki - poszczególnych czynności, jakie wspólnicy muszą dokonać w celu zarejestrowania spółki
6. Uzupełnienie wniosków o nadanie numeru REGON oraz NIP
7. Złożenie wniosku KRS-W3 wraz z wszystkimi załącznikami do Sądu Rejestrowego
8. Monitorowanie postępowania rejestracyjnego
9. Przygotowanie wniosku o nadanie numeru VAT oraz złożenie go w Urzędzie Skarbowym

Cena netto pakietu usług - od 800 zł

 

- PAKIET OGRANICZONY – REJESTRACYJNY

1. Przygotowanie oświadczeń - załączników do wniosku KRS-W3
2. Uzupełnienie wniosku
3. Przygotowanie ścieżki - poszczególnych czynności, jakie wspólnicy muszą dokonać w celu zarejestrowania spółki
4. Uzupełnienie wniosków o nadanie numeru REGON oraz NIP

Cena netto pakietu usług - od 400 zł

 

KOSZTY ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O KAPITALE DO 50 000 PLN

- 500 zł wpis sądowy plus 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- taksa notarialna 160 zł + VAT
- uwierzytelnienie podpisów członków zarządu - dla każdego podpisu 25 zł
- zgłoszenie do VAT - 170 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5% wartości kapitału
- opłata za rejestrację podatku VAT
- koszt wyrobienia pieczątki

 

KOSZTY ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O KAPITALE POWYŻEJ 50 000 PLN

- 500 zł wpis sądowy plus 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- taksa notarialna 910 zł + VAT
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5% wartości kapitału
- uwierzytelnienie podpisów członków zarządu - dla każdego podpisu 25 zł
- zgłoszenie do VAT - 170 zł
- opłata za rejestrację podatku VAT
- koszt wyrobienia pieczątki